โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ขอแสดงความยินดีกีบ อาจารย์เดชา สาระเจริญ ได้รับรางวัลครูดี จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 20 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 219
ขอแสดงความยินดีกีบ อาจารย์เดชา สาระเจริญ ได้รับรางวัลครูดี จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในพิธีรำลึกบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง