โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น โดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 16 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 903

            โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มณีวรรณ  แก้วมณี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  
และ
เกียรติบัตรครูดีเด่น  ได้แก่อาจารย์ลดาวรรณ์ ดำโอ  ระดับปฐมวัย  อาจารย์สายใจ แซ่ลิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
อาจารย์สุภาภรณ์ สุขขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในวันครู ในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มอบโดยนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง