โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ขอแสดงความยินกีกับนักเรียน ในการสอบบัณฑิตแนะแนว Pre ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ลำดับที่ 1 - 9 ของระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

วันที่ 27 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 185
ในภาพอาจจะมี 24 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง