โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

อยู่ที่บ้านก็เรียนได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก COVID-19

วันที่ 22 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 2394
              ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในรูปแบบปกติ  ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยผ่านทาง DLTV  โดยสามารถเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ตามลิงก์ด้านล่าง                     


                    


                     


ขอบคุณ.... DLTV   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในรูปแบบปกติ ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยผ่านทาง DLTV โดยสามารถเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ตามลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณ.... DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด