โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 193
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชน ผู้ปกครองและนักเรียน
เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
เวลา 07.30 น. เริ่มใส่บาตรหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์

ถือเป็นการเสริมศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว และพบกับสิ่งดีๆตลอดทั้งปี 2563
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด