โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

เปิดบ้าน Boonlert Open House 2019

วันที่ 11 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 109
           ห้องเรียน Mini English โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สน
ใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดบ้าน Boonlert Open House 2019
โดยในงานจะมีการแนะแนวการเข
้าเรียนในห้องเรียน Mini English และการสนทนาหัวข้อพิเศษ
"เด็ก2ภาษาพ่อแม่สร้างได้" จากผู้ปกครองที่มีประสบการณ
์เลี้ยงลูก2ภาษาโดยตรง


ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด