โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

(รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว) กิจกรรมค่ายวิทย์ฯ BS Science Camp ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สงขลา

วันที่ 08 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 292


เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ - 15  พฤศจิกายน 2652 

รับนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 5 - 6
รับจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น 
 (รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว)
ค่าลงทะเบียน 220 บาท

ออกเดินทาง  22 พฤศจิกายน  2562 
08.00 น. - 15.00 น.
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สงขลา


ติดต่อสอบถาม
๐ นางสาวสุกัญญา  หลงเจ๊ะ ( คุณครูพี่ไหว)
โทร. 083 - 1908270

๐ นางสาวรสนา  หนุ่งอาหลี ( คุณครูพี่นะ)
โทร. 086 - 9614228


ดาวน์โหลด  ใบสมัครค่ายวิทย์ BS Science Camp 2019  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด