โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ( วันฮารีรายอ)

วันที่ 03 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 522
          ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ( วันฮารีรายอ) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็น วันหยุดราชการ ประจำปีเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
 
        ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ 
 
 
จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธ ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
 
        ทางโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จึงขอประกาศ หยุดเรียน 1 วัน 
ในวันพุธ ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง >>> สำนักจุฬาราชมนตรี  http://www.skthai.org/
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในรูปแบบปกติ ทางโรงเรียนจึงแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยผ่านทาง DLTV โดยสามารถเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ตามลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณ.... DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด