โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)

วันที่ 21 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 249
                ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ( ฉบับที่ 21 ) พ.ศ.2556  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2556  กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ( วันรายอฮัจยี )  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการ  ประจำปีเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล  
               ในการนี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรี  ได้กำหนดวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ( วันรายอฮัจยี )  ตรงกับวันพุธที่  22  สิงหาคม  2561  
       
        ทางโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จึงขอหยุดเรียนในวันดังกล่าวเป็นเวลา  1  วัน
ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ.2561 และเปิดเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2561 อ้างอิง >>> สำนักจุฬาราชมนตรี  http://www.skthai.org/
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด