เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น 1-6 ที่สนใจกิจกรรมค่ายคณิตฯ BS Math Camp '61

วันที่ 17 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 194
เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


รับนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 1 - 6
ค่าลงทะเบียน 100 บาทกิจกรรมวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.00 - 12.00 น.


ติดต่อสอบถาม
๐ นางมณีวรรณ  แก้วมณี ( คุณครูพี่จี)
โทร. 081-0827494

๐ นางสุภัสสรานันท์  สาระเจริญ ( คุณครูพี่นก)
โทร. 084-8622364
 
  

 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด