ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ( วันฮารีรายอ)

วันที่ 14 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 100
          ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กำหนดให้วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ( วันฮารีรายอ) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็น วันหยุดราชการ ประจำปีเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
 
        ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์
จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
 
        ทางโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จึงขอประกาศ หยุดเรียน 1 วัน 
ในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง >>> สำนักจุฬาราชมนตรี  http://www.skthai.org/
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด