เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น 4-6 ที่สนใจกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ BS Science Camp ช่วงปิดเทอม 8-9 ตุลาคม 2561

วันที่ 05 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 227
เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


รับนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นที่ 4 - 6
รับจำนวนจำกัด 55 คน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน 1,300 บาทออกเดินทาง  8 – 9 ต.ค. 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชติดต่อสอบถาม
๐ นางสาวสุกัญญา  หลงเจ๊ะ ( คุณครูพี่ไหว)
โทร. 083 - 1908270

๐ นางสาวรสนา  หนุ่งอาหลี ( คุณครูพี่นะ)
โทร. 086 - 9614228

 

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด ณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์และโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด