โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา2562

วันที่ 11 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 191
           โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.  
              โดยงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในปีในนี้  มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายที่นำเสนอโดยนักเรียน ทั้งนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยมีผลงานทางวิชาการของแต่ละระดับชั้นแบ่งตามกลุ่มสาระต่างๆ  และมีการแสดงบนเวทีของเหล่าบรรดานักเรียนชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมเทควันโด ชมรมละคร(อนุบาล) และมีการแสดงความสามารถพิเศษตามความสนใจอีกมากมายของนักเรียน  มีการสาธิตการทำอาหารผ่านทางกิจกรรม Cooking    มีการนำเสนอโครงงาน Project approach ของนักเรียนอนุบาลในระดับชั้น 1 , 2 และ มีกิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้น้องๆได้ร่วมสนุกและทดลองกัน  ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้น้องได้ร่วมสนุกรับของรางวัลกันกับกิจกรรมในฐานสาระนั้นๆ  และมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำผักผลไม้ปลอดสารพิษปั่นและข้าวยำม้วน โดยวิทยากรศูนย์การเรียนรู้จากสวนลงวร ควนเนียง

 


ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
นางสาวกชามาส  นนทพันธ์
ประธานดำเนินงานจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพีธี


ในภาพอาจจะมี 1 คน
ประธานในพีธี  ท่านผู้อำนวยการนายกำธร บุญเลิศ กล่าวเปิดงานทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562


ในภาพอาจจะมี 6 คน
การบรรเลงเพลงแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนชมรมดนตรีไทยในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน
การแสดงพิธีเปิดของนักเรียนความสนใจในด้านนาฏศิลป์


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
การแสดงละครของน้องๆอนุบาล 3 ชมรมละคร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม
มัคคุเทศก์เชิญชวนประธานในพิธีและท่านผู้จัดการเยี่ยมชมซุ่มต่างๆภายในงาน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน
ผลงานต่างๆของน้องอนุบาล ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็กในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม
นำเสนอโครงงาน Project approach ของนักเรียนอนุบาล

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 5 คน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 6 คน, เครื่องดื่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ อาหารในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหารในภาพอาจจะมี 5 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ เด็กในภาพอาจจะมี 5 คน, เด็กในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผลไม้ และ อาหารในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คนในภาพอาจจะมี 4 คน, อาหาร
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ เครื่องดื่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
ประมวลภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำผักผลไม้ปลอดสารพิษปั่นและข้าวยำม้วน โดยวิทยากรศูนย์การเรียนรู้จากสวนลงวร ควนเนียง
ดูรูปภาพเพิ่มเติม...

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กติกาในการแลกแต้ม ขวดน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด = 1 แต้ม ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด = 1 ขนาด 1.25 ลิตรขึ้นไป จำนวน 1 ขวด = 2 แต้ม กระดาษทุกชนิด 1 กิโลกรัม = 3 แต้ม ภาพบรรยากาศการแลกแต้มวันแรก 28/08/2015 >> ภาพบรรยากาศการแลกแต้มสัปดาห์ที่สอง 04/09/2015 >> ภาพบรรยากาศการแลกแต้มสัปดาห์ที่สาม 18/09/15 >>
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " ประจำปีการศึกษา 2559 ในงานได้มีการเชิญแม่ตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกแต่ระดับชั้นทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมผ่านทางเฟสบุ๊ค เพจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ " บุญเลิศบอกรักแม่ " ผู้อำนวยการ นายกำธร บุญเลิศ ประธานในพิธีทำการเปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร นักเรียนร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร รวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมในงานร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงถวายพระพร และเพลงสดุดีมหาราชา ประธานลงนามถวายพระพร (คุณแม่จีรณา จันทบูลย์) แม่ตัวอย่างกล่าวคำถวายพระพร พร้อมลงนามถวายพระพร ประธานดำเนินงานโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ประธานกล่าวเปิดงานโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ ในบทเพลง " บูชาบุพการี " การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ ในบทเพลง " สูงสุดฟ้า มหาราชินี " ผู้อำนวยการและผู้จัดการ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แม่ตัวอย่าง ในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (คุณแม่อารมย์ ศรีศักดิ์) แม่ตัวอย่างในระดับชั้นอนุบาล กล่าวแสดงความรู้สึก (คุณแม่กาญจนา กองสวัสดิ์) แม่ตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้จัดการ นายศุภมิตร บุญเลิศ มอบของที่ระลึกในการร่วมสนุกในกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักแม่ " ผ่านมาทางแฟนเพจของ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ถ่ายภาพร่วมกันทั้งแม่ตัวอย่าง นักเรียนที่ได้รับทุน และนักเรียนที่ร่วมสนุกกิจกรรม"บุญเลิศบอกรักแม่"ผ่านเพจโรงเรียน ... ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ กด []
เชิญน้องๆนักเรียนผู้ปกครอง ร่วมในกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักแม่ " เพียงแค่ถ่ายรูปคู่แม่ลูก พร้อมบรรยายความรู้สึกความรักที่มีต่อแม่ หรือ แม่มีต่อลูก แล้วโพสมายังแฟนเพจ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ในคอมเม้นกิจกรรม รูปไหนโดนใจชาวบุญเลิศมากที่สุด รับของที่ระลึกพิเศษซึ่งจะมอบภายในงาน "กิจกรรมสายใยรักสัมพันธ์วันแม่" ในวันที่อังคาร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ.โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น