โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่

วันที่ 09 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 396
                 เนื่องในที่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
       โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ภายใต้ชื่อ
โครงการสายใยรักภักดีเพื่อแม่ 

    ในวันนี้มีการแสดงของน้องนักเรียนหลากหลายชุด เช่น
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในชุดการแสดง "เจ้าตัวน้อยของแม่"
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในชุดการแสดง "เพื่อแม่"
การแสดงละครของน้องๆประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 และ 6/3
การแสดงการขับร้องเพลงค่าน้ำนม  จากผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลง             
                ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการมอบของที่ระลึกแก่แม่ตัวอย่างตั้งแต่สายชั้นอนุบาล1 ถึงประถม 6 และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 11 ทุน ผู้สนับสนุนจาก บริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด โดย...
ดร.ชาริณี กีรติโชติ 
ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล
อ.สมเกียรติ เพ็งแก้ว
น.ส. อารสา สาเลง
น.ส. วราภรณ์  ขำดำ
น.ส. สาลินี  เตียวนะ
น.ส. รวีวรรณ  จีรพงศ์

     à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ประธานในพิธี นายกำธร บุญเลิศ  เปิดกรวยและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ประธานดำเนินงาน อ.จิรารัตน์ ยมพมาศ  กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังเต้นรำ, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 4 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

 


การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในชุดการแสดง "เจ้าตัวน้อยของแม่"การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในชุดการแสดง "เพื่อแม่"ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับอนุบาล กับบทเพลง "ค่าน้ำนม"


ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับประถมศึกษา กับบทเพลง "ค่าน้ำนม"ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ประธานในพิธี นายกำธร  บุญเลิศ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนแม่ตัวอย่าง


ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ผู้สนับสนุนจาก บริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียน

 
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กติกาในการแลกแต้ม ขวดน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด = 1 แต้ม ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด = 1 ขนาด 1.25 ลิตรขึ้นไป จำนวน 1 ขวด = 2 แต้ม กระดาษทุกชนิด 1 กิโลกรัม = 3 แต้ม ภาพบรรยากาศการแลกแต้มวันแรก 28/08/2015 >> ภาพบรรยากาศการแลกแต้มสัปดาห์ที่สอง 04/09/2015 >> ภาพบรรยากาศการแลกแต้มสัปดาห์ที่สาม 18/09/15 >>
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ในโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " ประจำปีการศึกษา 2559 ในงานได้มีการเชิญแม่ตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกแต่ระดับชั้นทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมผ่านทางเฟสบุ๊ค เพจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ " บุญเลิศบอกรักแม่ " ผู้อำนวยการ นายกำธร บุญเลิศ ประธานในพิธีทำการเปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร นักเรียนร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร รวมถึงผู้ปกครองที่มาร่วมในงานร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงถวายพระพร และเพลงสดุดีมหาราชา ประธานลงนามถวายพระพร (คุณแม่จีรณา จันทบูลย์) แม่ตัวอย่างกล่าวคำถวายพระพร พร้อมลงนามถวายพระพร ประธานดำเนินงานโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ประธานกล่าวเปิดงานโครงการ " สายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ " การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ ในบทเพลง " บูชาบุพการี " การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่ ในบทเพลง " สูงสุดฟ้า มหาราชินี " ผู้อำนวยการและผู้จัดการ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แม่ตัวอย่าง ในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (คุณแม่อารมย์ ศรีศักดิ์) แม่ตัวอย่างในระดับชั้นอนุบาล กล่าวแสดงความรู้สึก (คุณแม่กาญจนา กองสวัสดิ์) แม่ตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้จัดการ นายศุภมิตร บุญเลิศ มอบของที่ระลึกในการร่วมสนุกในกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักแม่ " ผ่านมาทางแฟนเพจของ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ถ่ายภาพร่วมกันทั้งแม่ตัวอย่าง นักเรียนที่ได้รับทุน และนักเรียนที่ร่วมสนุกกิจกรรม"บุญเลิศบอกรักแม่"ผ่านเพจโรงเรียน ... ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ กด []
เชิญน้องๆนักเรียนผู้ปกครอง ร่วมในกิจกรรม " บุญเลิศบอกรักแม่ " เพียงแค่ถ่ายรูปคู่แม่ลูก พร้อมบรรยายความรู้สึกความรักที่มีต่อแม่ หรือ แม่มีต่อลูก แล้วโพสมายังแฟนเพจ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ในคอมเม้นกิจกรรม รูปไหนโดนใจชาวบุญเลิศมากที่สุด รับของที่ระลึกพิเศษซึ่งจะมอบภายในงาน "กิจกรรมสายใยรักสัมพันธ์วันแม่" ในวันที่อังคาร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ.โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น