โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 มี.ค. 2563

                       ตารางเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับ   ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียน Mini English
 ประถมศึกษาปีที่    1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ประถมศึกษาปีที่    2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ประถมศึกษาปีที่    3  ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3
ประถมศึกษาปีที่   4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ประถมศึกษาปีที่    5 ป.5/1 ป.5/2  ป.5/3
ประถมศึกษาปีที่    6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3