โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 ก.ค. 2563

                   ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับ   ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนทั่วไป  ห้องเรียน Mini English 
 ประถมศึกษาปีที่    1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ประถมศึกษาปีที่    2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3
ประถมศึกษาปีที่    3 ป.3/1 ป.3/2  ป.3/3
ประถมศึกษาปีที่   4 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3
ประถมศึกษาปีที่    5 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3
ประถมศึกษาปีที่    6 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3