โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

พื้นฐานงานพับกระดาษ เสริมทักษะการประสานสัมพันธ์มือและตา

วันที่ 14 พ.ย. 2562

พื้นฐานงานพับกระดาษ เสริมทักษะการประสานสัมพันธ์มือและตา

       ศิลปะการพับกระดาษ คือการนำกระดาษมาพับเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่จะต้องอาศัยสมาธิ ในการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาได้เป็นอย่างดี เพราะในกิจกรรมการพับกระดาษ ต้องอาศัยกระบวนการ การจดจำเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนต่อเนื่องในการพับ
 
       นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อนิ้วมือ ข้อมือ หัวใจสำคัญ คือการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ ที่ส่งผลไปยังพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กได้ต่อไปด้วยค่ะ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเลขาคณิตและการคิดเศษส่วนอย่างง่าย รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาไปในตัว ความสามารถของเด็กในวัยอนุบาลกับการพับกระดาษจะมีความสามารถต่างกัน ซึ่งแบ่งออกตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 3 - 4 ปี
 
       จะรู้จักการพับกระดาษ และสามารถฝึกพับตามรอยครึ่ง 4 ส่วนได้ เพราะเด็กเริ่มใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้ได้คล่องขนาดกระดาษที่เหมาะสำหรับการพับของเด็กวัยนี้ คือขนาด 10 x 10 เซนติเมตร เพราะมีขนาดที่พอดีกับมือของเด็ก ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ทำให้เด็กพับกระดาษถนัด และคล่องมากกว่ากระดาษขนาดอื่น ๆ


อุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการฝึกพับกระดาษเด็กเริ่มมีการใช้กล้ามเนื้อมือ

 

อายุ 4 - 5 ปี

 

       เริ่มมีความสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้น มีการประสานงานที่ดีระหว่างสายตากับมือและการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขนใช้ได้คล่องขึ้น จึงสามารถพับกระดาษซ้อนกัน 3 ทบได้ และสามารถใช้นิ้วรีดรอยพับกระดาษให้เรียบได้ พับกระดาษเป็นรูปร่างง่าย ๆ ได้ เช่น จรวด เรือ ฯลฯ

 
งานพับกระดาษเสริมทักษะการประสานสัมพันธ์มือและตา
การพับจรวดและเรือ สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
 


อายุ 5 - 6 ปี
 
       เด็กในวัยนี้เริ่มมีกระบวนการคิดและการจดจำที่ดีขึ้น และมีความอดทนจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น ทำให้เด็กสามารถพับกระดาษที่มีความซับซ้อนได้ แต่ไม่มากและสามารถเก็บรายละเอียดของการพับกระดาษได้มากขึ้น เช่น รูปสัตว์ ฯลฯ

 
กิจกรรมงานพีบกระดาษเสริมกระบานการคิดและการจดจำ
ให้เด็กวาดตกแต่งตามจินตนาการ


งานพับกระดาษเสริมกล้ามเนื้อมือเด็ก
เด็กชื่นชมและภูมิใจในผลงานของตัวเอง


 
กระดาษที่เหมาะสำหรับการพับของเด็ก
 
       กระดาษที่ใช้สามารถเลือกใช้ได้หลายหลายชนิดแต่จะต้องเป็นกระดาษ ที่ไม่ควรหนาเกิน 80 แกรม หรือจะใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้ว เป็นต้น แต่ถ้าอยากได้ความสวยงามก็ควรเลือกใช้ กระดาษสีหน้าเดียว ส่วนขนาดกระดาษที่จะนำมาตัดและใช้พับ ที่เหมาะกับเด็ก คือ ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร และถ้าอยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย คือ ขนาด 24 x 24 เซนติเมตร เมื่อวัดและตัดออกมาจะได้รูปทรงสี่เหลียมจัตุรัส
 

จำแนกและเรียนรู้ชื่อสัตว์ต่าง ๆโชว์ผลงานที่ตกแต่งด้วยการตัด ปะ กระดาษสี


 
       เนื่องจากการทำกิจกรรมการพับกระดาษ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความอดทนสูง เพราะต้องทำตามทีละขั้นตอน ในการสอนผู้สอนไม่ควรสาธิตให้เด็กดูแต่ควรจะพับไปทีละขั้นตอนพร้อมกับเด็ก และถ้าเด็กมีปัญหาระหว่างการทำกิจกรรม ผู้สอนก็ควรให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ควรพับให้เด็กนะคะ เพราะจะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น ในการทำกิจกรรมก็ไม่ควรกำหนดเวลา ควรให้เวลาเด็กจนกว่าจะพับได้สำเร็จ เมื่อทำสำเร็จ เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็ก ๆ ควรให้คำชมเชยนะคะ เพราะคำชื่นชมเป็นแรงกระตุ้นสำหรับเด็ก ในทุก ๆ ครั้ง เมื่อทำสิ่งใดได้สำเร็จตามเป้าหมาย และก็ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานของเด็กแต่ละคนด้วยค่ะ
ที่มา....https://www.youngciety.com