โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ระเบียนการรับสมัคร 62

วันที่ 04 ส.ค. 2563


ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Nursery เตรียมอนุบาล 2 ภาษา
ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น Nursery เตรียมอนุบาล ห้องเรียนปกติ
ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ดาวน์โหลด  =>      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 ห้องเรียน (Mini English)
ดาวน์โหลด   =>     ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน (Mini English)
>>>ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ที่นี่ <<<