โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 18 ก.พ. 2563
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2562
  • 05 ก.พ. 2563 โครงการทัศนศึกษา ป.1-2
  • 07 ก.พ. 2563 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
  • 20 ก.พ. 2563 กิจกรรมธรรมะ Delivery (ครั้งที่ 2)