โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 23 พ.ย. 2562
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2562
  • 10 พ.ย. 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
  • 11 พ.ย. 2562 โครงการธรรมสวนะ ป.4/1,ป.4/3
  • 11 พ.ย. 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง
  • 22 พ.ย. 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (BS science camp)
  • 23 พ.ย. 2562 โครงการค่ายคณิตศาสตร์(*เลื่อน)