ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 18 ส.ค. 2561
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2560
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
  • 02 ส.ค. 2561 2-3 ส.ค. 61 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 (อ.1- ป.6)
  • 10 ส.ค. 2561 โครงการสายใยรัก ภักดีเพื่อแม่
  • 19 ส.ค. 2561 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์บุญเลิศเกมส์
  • 29 ส.ค. 2561 โครงการทัศนศึกษา อ.1 - 3