โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 31 มี.ค. 2563
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2562
  • 02 มี.ค. 2563 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ.1-ป.5)
  • 06 มี.ค. 2563 กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
  • 06 มี.ค. 2563 สังสรรค์ศิษย์เก่า