ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "สายใยรักสัมพันธ์วันพ่อ" 5 ธันวา วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

"กิจกรรมปลูกป่า" ในโครงการประสานใจเป็นหนึ่งเดียว

โครงการประสานใจเป็นหนึ่งเดียวโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีสัมพันธ์บุญเลิศเกมส์ 61

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ภายใต้โครงการกีฬาสีสัมพันธ์บุญเลิศเกมส์ ...